Redactare unei scrisori in engleza
Formule de inceput

O scrisoare adresata unui prieten incepe cu “Dear” urmat de prenumele persoanei respective. “Dear” plasat in fata numelui se scrie cu litera mare.
Dear Kate,

Alte formule uzuale de incepere a unei scrisori adresate unui prieten sunt:
My dear Elisabeth,
Dearest Mary,
My darling Laura,

O scrisoare adresata unei persoane mai putin cunoscute va incepe cu:
Dear Mr. Brown,
Formule de final

Scrisorile se termina cu o propozitie scurta care face trecerea la formula de incheiere:
I hope you will have a nice holiday.
Your faithfully,

I’m waiting for your replay.
Yours sincerely.

Alte formule de final:
All good wishes,
Best regards,
All the best,
All my love,
Cauta