Gramatica limbii engleze cu exercitii
Comparatia adjectivelor si adverbelor


a) regulata/sintetica (cele scurte)
b) analitica (cele lungi)
c) mixta (sintetica si analitica)
d) neregulata

Comparatia adjectivelor se realizeaza la urmatoarele grade:

    1) pozitiv, cand insusirea unui obiect/substantiv nu se raporteaza la nici un alt termen. Pozitivul este asemuit cu nominativul substantivelor si cu infinitivul verbelor.
    2) comparativ,   prin care se exprima superioritatea (comparativ de superioritate), egalitatea (comparativ de egalitate) sau inferioritatea (comparativ de inferioritate) unui obiect/substantiv fata de altul.
    3) superlativ (lat.: superlativus; super = deasupra, latus = dus/ridicat) prin care se arata ca insusirea obiectului / substantivului se afla fie in cea mai mare masura/ intensitate (superlativul relativ), fie in foarte mare masura/ intensitate (superlativul absolut). Adjectivele monosilabice dubleaza consoana finala cand aceasta este precedata de vocala scurta.

Comparativul de egalitate

        Se realizeaza cu ajutorul conjunctiilor corelative: as... as... = tot asa de .... ca ..../la fel de... ca ....
 
as interesting as ... = la fel de interesant ca ...
as beautiful as ... = la fel de frumos ca
as beautifully as ... = la fel de frumos ca
as near as ... = la fel de aproape ca ...
as old as ... = la fel de batran/vechi ca
as strange as ... = la fel de ciudat/straniu ca ...        Unele astfel de comparative de egalitate au devenit idiomuri:

 
as quick as thought = iute ca gandul
as sweet as honey = dulce ca mierea
as swift as an arrow = iute ca sageata
as white as snow = alb ca zapada 
Comparativul de inferioritate


        Se realizeaza cu ajutorul conjunctiilor corelative:    not so ... as ... =  nu asa de ... ca ... sau
                                less ... than ... = mai puþin ... decat/ca
This film is not so interesting as that one. = Filmul acesta nu este asa de interesant ca acela.
This man is not so old as that man. = Omul acesta nu este asa de varstnic/batran ca omul acela.
That house is not so big as this house. = Casa aceea nu este asa (de) mare cum este casa aceasta.
Mary is less beautiful than Alice. = Mary este mai putin frumoasa ca Alice.

Comparativul de intensitate

    Consta din doua comparative de superioritate legate intre ele prin conjunctia and si se traduc prin structura din ce in ce mai .
 
better and better = din ce in ce mai bine
worse and worse = din ce in ce mai rau
more and more = din ce in ce mai mult
less and less = din ce in ce mai putin(a)/mic(a)
fewer and fewer = din ce in ce mai putini/putine
bigger and bigger = din ce in ce mai mare/mari etc.
 
more and more interesting = din ce in ce mai interesant/interesanta/ interesanti/ interesante
more and more important = din ce in ce mai important/ importanta/ importanti/ importante
more and more beautifully = din ce in ce mai frumos
more and more carefully = din ce in ce mai atent/grijuliu etc.Pozitivul cu comparativul de superioritate
 
much better (than) ...= mult mai bine/bun (ca/decat)...
much worse (than)...= mult mai rau (ca/decat)...
much more (than)...= mult mai mult (ca/decat) ...
much less (than) ...= mult mai putin (ca/decat) ...
much older (than)...= mult mai in varsta (ca/decat)...
much easier (than) ...= mult mai usor (ca/decat) ...
 
much more difficult (than) ...= mult mai dificil/greu (ca/decat) ...
much more beautiful (than) ...= mult mai frumoasa (ca/decat)  ...
much more interesting (than) ...= mult mai interesant (ca/decat) ...
much more important (than) ...= mult mai important (ca/decat) ...
much more beutifully (than) ...= mult mai frumos (ca/decat) ...
much more carefully (than) ...= mult mai atent (ca/decat) ...
 
a little better (than) ...= putin mai bine/bun (ca/decat) ...
a little worse (than) ...= putin mai rau (ca/decat) ...
a little more (than) ...= putin mai mult (ca/decat) ...
a little less (than) ...= putin mai putin (ca/decat) ...
a little older (than) ...= putin mai batran/vechi (ca/decat)...
a little earlier (than) ... = putin mai devreme (ca/decat)...
a little later (than) ...= putin mai tarziu (ca/decat) ...
a little easier (than) ...= putin mai usor (ca/decat) ...
 
a little more difficult (than) ...= putin mai dificil/greu (ca/decat) ...
a little more beautiful (than) ...= putin mai frumoasa (ca/decat) ....
a little more interesting (than)  ...= putin mai interesant (ca/decat) ....
a little more important (than) ...= putin mai important (ca/decat) ...
a little more beautifully (than) ...= putin mai frumos (ca/decat) ...
a little more carefully (than)  ...= putin mai atent/grijuliu (ca/decat)...

 By far + comparativul de superioritate = cu mult mai ...
 
by far better (than) ...= cu mult mai bun/bine (ca/decat)...
by far worse (than) ...= cu mult mai rau (ca/decat)...
by far more (than) ...= cu mult mai mult (ca/decat)...
by far less (than) ...= cu mult mai putin (ca/decat)...
by far older (than) ...= cu mult mai batran/vechi (ca/decat)...
by far earlier (than) ...= cu mult mai devreme (ca/decat) ...
by far later (than) ...= cu mult mai tarziu (ca/decat)...
 
by far easier (than) ...= cu mult mai usor (ca/decat)...
by far more difficult (than) ...= cu mult mai dificil (ca/decat)...
by far more beautiful (than) ...= cu mult mai frumos (ca/decat)...
by far more interesting (than) ...= cu mult mai interesant (ca/decat)...
by far more important (than) ...= cu mult mai important (ca/decat) ...
by far more beautifully (than) ...= cu mult mai frumos (ca/decat) ...
by far more carefully (than) ...= cu mult mai atent/prudent (ca/decat)...
a good/great deal better (than) ...= cu mult mai bine (ca/decat)...
a good/great deal worse (than) ...= cu mult mai rau (ca/decat)...
a good/great deal more (than) ...= cu mult mai mult (ca/decat)...
a good/great deal less (than) ...= cu mult mai putin (ca/decat)...
a good/great deal older (than) ...= cu mult mai batran/vechi (ca/decat) ...
a good/great deal earlier (than) ...= cu mult mai devreme (ca/decat)...
a good/great deal later (than) ...= cu mult mai tarziu (ca/decat)...
a good/great deal easier (than) ...= cu mult mai usor (ca/decat)...
a good/great deal more difficult (than) ... = cu mult mai dificil (ca/decat)...
a good/great deal more beautiful (than) ...= cu mult mai frumos (ca/decat)...
a good/great deal more interesting (than) ...= cu mult mai interesant (ca/decat)...
a good/great deal more important (than) ...= cu mult mai important (ca/decat)...
a good/great deal more beautifully (than) ...= cu mult mai frumos (ca/decat)...
a good/great deal more carefully (than) ...= cu mult mai atent/prudent (ca/decat)...

Structuri constand din doua comparative de superioritate (cu cat... cu atat...)

the earlier, the better = cu cat mai devreme, cu atat mai bine
The earlier you come, the better it is. = Cu cat vii/veniti mai devreme, cu atat mai bine.
The more you learn, the more you forget. = Cu cat inveti mai mult, cu atat uiti mai mult.
the later, the worse = cu cat mai tarziu, cu atat mai rau
The later you arrive, the worse it is. = Cu cat ajungi mai tarziu, cu atat este mai rau.
The  more beautifully Alice will sing, the more money she will get. = Cu cat Alice va canta mai frumos, cu atat mai multi bani va castiga.
His flat is a little cheaper than yours. = Apartamentul lui este putin mai ieftin decat al tau.
Your flat is a lot cheaper than mine. = Apartamentul tau este mult mai ieftin decat al meu.
Our flat is somewhat cheaper than theirs. = Apartamentul nostru este intrucatva/putin  mai ieftin decat al lor.

 Superlativul absolut

        Se formeaza cu adverbele: very (foarte), extremely (extrem de), quite (total, complet, cu totul), perfectly  (perfect), extraordinary (extraordinar de), inconceivably (incredibil de), exceedingly (excesiv/nemaipomenit de), fantastically (fantastic de), enormously/ immensely (enorm/imens de), tremendously/ awfully (ingrozitor/teribil de), infinitely (infinit de), terribly (teribil de), terrifically (infiorator de) etc.
 
awfully hot = ingrozitor/cumplit de cald
We are awfully sorry. = Ne pare nespus de rau
They have changed enormously. = Ei s-au schimbat enorm.
 
quite well = foarte bine
very well = foarte bine
extremely well = extrem de bine
exceedingly good = excesiv de bun
infinitely small = infinit/nemasurat de mic
exceedingly difficult = excesiv de greu, din cale afara de dificil
 
perfectly well = perfect de bine
terribly boring = teribil/infiorator de plictisitor
a matchless playwright = un dramaturg fara pereche
quite right = perfect adevarat/just
 

    enough - adjectiv
enough food = food enough = hrana suficienta/destula
to have money enough = to have enough money = a avea destui bani
    enough - adverb de comparaþie
I am warm enough. = Imi este destul de cald.
The exercise is difficult enough. = Exercitiul este destul de greu.
What is good for you is good enough for me. = Ce este valabil pentru tine este perfect valabil si pentru mine.
Enough este singurul adverb de comparatie care sta dupa adjectivul pe care il determina.
This beer is good enough. = Berea aceasta este destul de buna.


 
Cauta