PHP - limbaj de programare
Operatori
Operatorii sunt simbolurile pe care le puteti folosi pentru a maneva valori si variabile prin realizarea unei operatii asupra lor.
Operatorii sunt de mai multe feluri:


1.    operatori aritmetici
Operator Nume Exemplu
+ adunare $a + $b
- scadere $a - $b
 *  inmultire  $a * $b
 /  impartire  $a / $b
 %  modulo  $a % $b

P
entru fiecare dintre acesti operatori putem stoca rezultatul operatiei.
Ex.
$result=$a + $b

$a = 10;
$b = 5;
$result = $a + $b;
$result = 15;
Se procedeaza la fel si pentru scadere, inmultire si impartire.2.    operatori pentru siruri

Operatorul de concatenare a sirurilor il puteti folosi pentru a alatura doua siruri si pentru a genera si stoca un rezultat in acelasi mod in care folositi operatorul de adunare pentru a aduna doua numere.

$a = “Disney”;
$b = “land”;
$result= $a . $b
$result = Disney land
3.    operatori de atribuire (=), adica “I se atribuie valoarea”

$result = 3; I s-a atribuit valoarea 3

Operatori de atribuire combinati
$a = $a + 10;

Operatorii de atribuire combinati
Operator Utilizare Echivalent cu
+ =  $a + = $b  $a = $a + $b
- =  $a - = $b  $a = $a - $b
* =  $a * = $b  $a = $a * $b
/ =  $a / = $b  $a = $a / $b
. =  $a . = $b  $a = $a . $b


4.    operatori de comparare

Operatorii de comparare sunt folositi pentru compararea a doua valori. Expresiile care folosesc acesti operatori returneaza valoarea logica true sau false, in functie de rezultatul compararii.

Operatorul egal ==(doua semne de egal) va permite sa testati daca doua valori sunt egale.
$a = = $b

Operatorii de comparare:
= = egal
= = = identic
! = diferit
< > diferit
< mai mic
> mai mare
< = mai mic sau egal
> = mai mare sau egal
5.    de referinta & (ampersand)
         $a = 5;
$b = $a;
Aceste linii de cod creeaza o copie â valorii din $a si o stocheaza in $b. Daca modificam ulterior valoarea lui $a, atunci $b nu se va modifica:
$a = 10; //$b va ramane 5
      Incrementarea si decrementarea unui numar

Marirea unui numar cu o unitate se numeste incrementare, iar scaderea cu o unitate se numeste decrementare.
Incrementarea se poate realiza adunand o unitate la acel numar (sau variabila) sau putem folosi varianta prescurtata, si similar pentru decrementare.
post incrementare    $a++    returneaza $a si incrementeaza $a cu 1
post decrementare    $a--    returneaza $a si decrementeaza $a cu 1
pre incrementare    ++$a    incrementeaza $a cu 1 si returneaza $a
pre decrementare    --$a    decrementeaza $a cu 1 si returneaza $a
Numere aleatoare
rand() este functia din PHP care genereaza automat numere aleatoare. Poate primi parametri limita minima si maxima a numerelor generate.
ex
<?php
echo "numar generat aleator: ".rand()."<br>";
echo "numar generat aleator din intervalul 1-49: ".rand(1,49);
?>


Functia de rotunjire
round() este functia de rotunjire si poate primi ca parametru numarul de cifre zecimale dupa rotunjire
ex
<?php
echo "27,54621 rotunjit este: ".round(27.54621)."<br>";
echo "27,54621 rotunjit cu 2 zecimale este: ".round(27.54621,2);
?>

Cauta