PHP - limbaj de programare

Instructiunea if….else  si  functiile de validare
Structurile de control sunt structurile dintr-un limbj care ne permit  sa controlam fluxul executiei intr-un program sau script.
Structuri conditionale = sunt structurile care ii spun  programului sa ia decizii.


Instructiunea if

Instructiunii  if  trebuie sa ii oferiti o conditie pe care sa o foloseasca.
Sintaxa este: 

If (conditie) {
Instructiune (codul ce trebuie executat);
}

 
Functii de validare

Aceste functii sunt folosite pentru a valida datele dintr-un formular.
Prima functie este empty(), care verifica daca o anumita variabila are o valooare diferita de 0, respective de un sir fara continute. Daca returneaza TRUE, variabila nu are valoare, in caz contrar va returna FLASE.

Functia isset() reprezinta opusul lui empty(). Functia isset returneaza TRUE daca variabila are o valoare si FALSE daca nu are valoare.

Functia is_numeric() returneaza TRUE daca variabila trimisa are o valoare numerica valida, FALSE in caz contrar.

O alta metoda de verificare daca o caseta de introducere a textului a fost completata (in afara functiei empty()) este:
If(strlen ($var) >0
{
//$var este corecta
}

Acesta este scriptul pentru verificarea completarii tuturor campurilor unui fomular:
<html>
<head>
<title>trimiterea datelor</title>
</head>
<body>

<?php

//in cazul in care register_globals este dezactivata
$nume = $_POST[‘nume’];
$prenume = $_POST[‘prenume’];
$email = $_POST[‘email’];
$parola = $_POST[‘parola’];

//validarea campurilor
if (empty($nume))
{
print  ‘Va rugam introduceti  numele’;
}

if empty($prenume))
{
Print ‘Va rugam introduceti prenumele’;
}

if empty($email))
{
Print ‘Va rugam introduceti adresa de email’;
}
if empty($parola))
{
Print ‘Va rugam introduceti parola’;
}
?>

</body>
</html>

 


Instructiunea if…..else…
PHP foloseste conceptele TRUE sau FLASE atunci cand determina daca va executa sau nu instructiunile. Daca conditia este adevarata, instructiunile vor fi executate; daca este falsa, instructiunile nu vor fi executate= instructiunea if..else…

Sintaxa:
if (conditie)
  instructiune (codul ce trebuie executat daca conditia este adevarata);
else
  instructiune  (codul ce trebuie executat daca conditia este falsa);

$number_three = 3;
if ( $number_three == 3 ) {
 echo "Valoarea este adevarata";
} else {
 echo "Valoarea este falsa";
}


$a = 0;
if ($a == 0)
{
echo “adevarat”;
}
Else
{
Echo “fals”:
}

Acest script foloseste pentru validarea anumitor campuri din formular folosind functia is_numeric()si instructiunea if….else…
<html>
<head>
<title>trimiterea datelor</title>
</head>
<body>

<?php

//in cazul in care register_globals este dezactivata
$luna = $_POST[‘luna’];
$zi = $_POST[‘zi’];
$an = $_POST[‘an’];

//validarea lunii nasterii
if (is_numeric($luna))
{
$data_nasterii = $luna . ‘-‘;
}
else
{
print ‘Va rugam introduceti luna in care v-ati nascut’;
}

//validarea zilei nasterii
if(is_numeric($zi))
{
$data_nasterii=$zi . ‘-‘;
}
else
{
print  ’Va rugam sa introduceti ziua in care v-ati  nascut’;
}

//validarea anului nasterii
If(is_numeric($an))
{
$data_nasterii=$an . ‘-‘;
}
else
{
print  ’Va rugam sa introduceti anul in care v-ati  nascut’;
}
print “Data nasterii este$data_nasterii”;
?>
</body>
</html>

Explicatii:
If(is_numeric($an))
{
$data_nasterii=$an . ‘-‘;
}
else
{
print  ’Va rugam sa introduceti anul in care v-ati  nascut’;
}
Daca variabila $an are o valoare de tip numar (ceea ce inseamna ca valoarea conditionalei este TRUE), atunci se creeaza o variabila $data_nasterii, care incepe cu valoarea variabilei $luna. In caz contrar, se va afisa un mesaj de eroare.Confirmarea parolei
Dupa validarea casutei “parola”, trebuie sa verificam daca parola introdusa este corecta.
if ($parola != $confirmare)
{
print ‘Parola nu este corecta’;
}
In PHP operatorul != este operatorul de negatie.

Instructiunea elseif
Pentru deciziile pe care le luam exista ma mult de doua optiuni. Putem creea o secventa de mai multe optiuni folosind instructiunea  elseif. Instructiunea elseif este o combinative dintre o instructiune else si o instructiune if. Furnizand o secventa de conditii, programul poate verifica fiecare conditie pana gaseste una care este adevarata.

Schema reducerii de pret:
- Mai putin de 5 produse cumparate – nu se ofera nici un discount;
- Intre 5-10 produse – disount 3%
- Intre 11-20 produse – discount 8%
- Intre 21- 30 produse – discount 15%

Codul pentru calculul reducerii de pret il putem crea folosind conditii si instructiuni if si elseif. Pentru a combina doua conditii in una singura trebuie sa folosim operatorul AND (&&).

if ( $produs < 5 )
$discount = 0;
elseif ($produs >=5   &&  $produs <=10)
$discount=3;
elseif ($produs >=11  && $produs<=20)
$discount = 8;
elseif ($produs >=21  && $produs <=30)
$discount=15;

Cauta