Gramatica limbii engleze cu exercitii
Viitorul Simplu


Afirmativ
I will/shall  (‘ll) paint
You will  paint
She/he will  paint
We shall paint
You will  paint
They will  paint

Interogativ
Will I paint?
Will you paint?
Will she/he paint?
Will we paint?
Will you paint?
Will they paint?

Negativ
I will not (won’t) paint
You will not (won’t) paint
He/she will not (won’t) paint
We shall not (shan’t) paint
You will not (won’t) paint
They will not (won’t) paint

Se foloseste infinitivul scurt al verbului de conjugat precedat de verbul auxiliar will (cateodata shall la pers sing si pl)

Se foloseste :
-    exprima anticiparea unei actiuni sau stari
It will rain tomorrow.
Maine va ploua.
Will in asemenea contexte are valoare neutra, exprimand doar ideea de viitor si nu aceea de vointa, transmisa de verbul modal will.
-    exprima o intentie in viitor sau o decizie pentru viitor luata in momentul vorbirii, nu existenta anterior in mintea vorbitorului
Oh, you can get it! Wait a minute, I’ll help you…….
Ah, nu poti ajunge s-o/sa-l iei! Asteapta o clipa, te voi ajuta…..
Shall, auxiliarul pentru persoana I sing. si pl. este folosit in limbajul oficial, in vorbirea curenta preferandu-se will.
-    propozitiile interogative cu will la pers. a II-â pot exprima o rugaminte
Will you help me lift the chair?
Vrei sa ma ajuti sa ridic scaunul?
-   propozitiile  interogative cu shall exprima fiw o oferta (Shall I go there for you?) fie cererea unui sfat (Where shall I go?)
Cauta