Referate economie
          Despre auditul financiar Nivel: liceu


Ce este un audit financiar ?

"Auditul financiar este o examinare profesionala independenta a situatiilor financiare anuale ale unei entitati in scopul formularii unei opinii de audit."

Pentru abordarea unitara a auditului, sunt utilizate mai multe standarde:

- Standardele de Audit IFAC - International Federation of Accountant (Federatia Internationala a Contabililor)
- Standardele de Audit INTOSAI
- Liniile directoare ale UE pentru aplicarea Standardelor de Audit INTOSAI
- Standardele Nationale de Audit (Camera Auditorilor din Romania a hotarat asimilarea Standardele de Audit IFAC - International Federation of Accountant )
Standardele de audit sunt grupate pe clase si stabilesc cadrul general pentru audit.
Acestea includ:
Planificarea, controlul si tinerea evidentei

Auditorul trebuie sa planifice, sa controleze si sa tina evidenta activitatii sale in mod corespunzator.

Sistemele de contabilitate si controlul intern
Auditorul ar trebui sa evalueze sistemul de inregistrare si procesare a tranzactiilor ale entitatii auditate si sa evalueze daca acesta este potrivit pentru a fi folosit ca baza pentru elaborarea situatiilor financiare. Aceasta va ajuta la planificarea activitatii de audit si la realizarea efectiva a procedurilor de audit.
Daca auditorul decide ca se poate baza pe controalele interne, trebuie sa evalueze aceste controale si sa efectueze teste de conformitate asupra lor.

Probele de audit
Auditorul trebuie sa obtina suficiente probe de audit pentru a-i permite sa traga concluzii rezonabile pe baza lor. Raportarea

Raportul de audit trebuie sa cuprinda o exprimare clara a opiniei pe baza evaluarii concluziilor trase conform probelor obtinute in cursul auditului.

1.Stabilirea obiectivelor
2.Evaluarea riscului
"Riscul de audit reprezinta riscul pe care auditorul il atribuie unei opinii de audit neadecvate, atunci cand situatiile financiare contin informatii eronate semnificative."
- Se va determina: riscul inerent, riscul de control si riscul de nedetectare.
- Cunoasterea clientului, aplicarea sistemului contabil cerut de cadrul de reglementare si a sistemului de control.
3.Elaborarea planului de audit
4.Obtinerea probelor de audit
5.Finalizarea activitatii si formularea opiniei de audit
6.Intocmirea raportului
Cauta