Referate economie
          Tratamente contabile intre baza si alternativ Nivel: facultate


Preview referat
Cuprins:
1. Notiunea de tratament contabil
2. Scurt istoric
3. Tratamente contabile conform IAS. Mod de aplicare in Romania
4. Concluzii


Tratamente contabile conform IAS. Mod de aplicare in Romania.

IAS a incercat sa cuprinda intreaga paleta de evenimente si tranzactii economice ce pot avea loc intr-o economie in stabilirea tratamentelor contabile recomandate. In cadrul fiecarui IAS sunt definite tratamentul de baza si tratamentul alternativ permis (daca este cazul, nu in toate cazurile fiind permise doua tratamente contabile) pentru categoria de evenimente sau tranzactii la care face referire respectivul IAS.

Intrucat intreprinderile din Romania care intra in sfera de aplicare a OMF 94/2001, respectiv a IAS, supun Situatiile Financiare auditarii unor auditori independenti, neadoptarea unuia dintre tratamentele contabile prescrise de catre IAS: de baza sau alternativ, pentru unul sau mai multe tipuri de evenimente sau tranzactii, duce automat la exprimarea unei opinii defavorabile sau cu rezerve cu privire la modul de intocmire si prezentare a respectivelor Situatii Financiare. Intreprinderile sunt asadar cenzurate in ceea ce priveste aplicarea prescriptiilor IAS. Adoptarea unuia sau a altuia dintre tratamentele contabile trebuie descrisa de catre intreprindere in Nota 6 “Principii, politici si metode contabile”, conform OMF 94/2001, pentru fiecare tipuri de evenimente sau tranzactii reflectate in situatiile financiare.

Recunoasterea in contul de rezultate a diferentelor de curs valutar

Tratament de baza:
Diferentele de curs valutar ce apar cu ocazia decontarii elementelor monetare sau a raportarii elementelor monetare ale unei intreprinderi la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele la care au fost raportate in situatiile anterioare, trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli in perioada in care apar […].

Tratament alternativ:
Diferentele de curs valutar pot rezulta dintr-o devalorizare sau depreciere monetara accentuata, impotriva careia nu se pot lua nici un fel de masuri de acoperire a riscului si care afecteza datoriile ce nu pot fi decontate si care apar din achizitia recenta a unui activ facturat in valuta. Asemenea diferente trebuie incluse in valoarea contabila a activului respectiv, cu conditia ca valoarea contabila ajustata sa nu depaseasca minimul dintre costul de inlocuire si suma recuperabila prin vanzarea sau utilizarea activului.

OMF 94/2001 a anulat aceasta prevedere data de tratamentul alternativ, legata de capitalizarea diferentelor de curs valutar, nepermitand introducerea lor in costul de achizitie a activului.

Erori fundamentale
In anumite circumstante, o eroare poate avea un efect important asupra Situatiilor Financiare ale unui exercitiu anterior sau ale mai multor exercitii anterioare ale unei intreprinderi, astfel incat acestea nu mai pot fi considerate fiabile. Astfel de erori sunt numite erori fundamentale.

Tratament de baza:
Valoarea corectiei aduse unei erori fundamentale aferente perioadelor anterioare trebuie raportata prin ajustarea soldurilor de deschidere a rezultatului reportat. Informatiile comparative trebuie retratate, cu exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil.

Tratament alternativ:
Valoarea corectiei unei erori fundamentale trebuie inclusa in determinarea profitului net sau a pierderii nete a perioadei curente. Informatiile comparative trebuie prezentate in acelasi fel in care au fost raportate in Situatiile financiare ale perioadei precedente. Trebuie prezentate informatiile suplimentare pro forma, intocmite in concordanta cu paragraful 34 (N.A.: tratamentul de baza), cu exceptia situatiei in care acest lucru nu este posibil.

Legislatia romaneasca, prin adoptarea si impunerea principiului intangibilitatii bilantului de deschidere, elimina posibilitatea aplicarii tratamentului de baza, permitand aplicarea doar a tratamentului alternativ.

Schimbarea politicilor contabileO schimbare de politica contabila trebuie efectuata numai daca ea este impusa printr-o reglementare sau de catre un organism de normalizare contabila sau daca o astfel de schimbare conduce la o prezentare mai adecvata a evenimentelor sau tranzactillor incluse in situatiile financiare ale intreprinderii
Tratament de baza:
O modificare a politicii contabile trebuie aplicata retrospectiv, cu exceptia cazului in care valoarea oricarei ajustari rezultate aferente perioadelor anterioare nu poate fi determinata in mod rezonabil. Orice ajustare rezultata trebuie reflectata ca ajustare asoldului de deschidere a rezultatului reportat. Informatiile comparative trebuie retratate, cu exceptia cazului in care acest lucru este impracticabil.
Schimbarea politicii contabile trebuie aplicata de o maniera prospectiva, atunci cand marimea ajustarii soldului de deschidere al rezultatelor nedistribuite nu poate sa fie determinata in mod rational.

Tratament alternativ:
O modificare a politicii contabile trebuie aplicata retrospectiv, in afara de cazul in care suma corespunzatoare oricarei ajustari aferente perioadelor anterioare nu este determinabila in mod rezonabil. Orice ajustare rezultata trebuie inclusa in determinarea profitului net sau a pierderii nete a perioadei curente. Informatiile comparative trebuie prezentate asa cum au fost reflectate in situatiile financiare ale perioadei anterioare. Trebuie reflectate informatii comparative suplimentare pro forma […], cu exceptia cazului in care acest lucru este impracticabil
Cauta