Referate romana
          Stiluri functionale Nivel: liceu


Preview referat
STILUL COLOCVIAL

-indeplineste functia de comunicare in sfera relatiilor particulare, stilul functional folosit de toti vorbitorii unei limbi, in planul vietii cotidiene

Caracteristici:
- penduleaza intre abundenta si economie in exprimare
- recurge la mijloace nonverbale: gesturi si mimica
- are o mare incarcatura afectiva
- regulile si normele sunt frecvent incalcate
- se manifesta particularitati regionale sau socio-profesionale
- presupune relaxarea si naturaletea comunicarii

Particularitati lingvistice:
1. la nivel lexical se intrebuinteaza termeni argotici, elemente de jargon, neologismele diferitelor graiuri/ la moda
2. la nivel morfo-sintactic se folosesc:
pronume, adverbe si adjective nehotarate
- aproximari prin numerale si substantive
- forme pronominale si verbale regionale
- enunturi fragmentate
- izolari, inversiuni, elipse
- digresiuni, paranteze
3. la nivel stilistic se intrebuinteaza:
- diminutivele, augmentativele
- cuvinte peiorative
- superlativ expresive
- constructii cu interjectii, imperative si vocative
- clisee lingvistice, abrevieri
- zicale, proverbe

Abateri de la normele literare:
Anacolut: discontinuitate(ruptura) logico-sintactica in int unei prop
Pleonasmul: eroare de exprimare constand in folosirea alaturata a unor expresii identice ca sens
Cacofonie: asociatie neplacuta de sunete, suprapunere de sunte discordante

STILUL PUBLICISTIC

-indeplineste functia de mediatizare, de larga informare asupra evenimentelor politicem, sociale, economice, culturale, stiintifice etc., si de influentare a opiniei publice

Caracteristici:
- contopeste 2 tipuri de comunicare: informativa si afectiva
- exprima o tendinta, o atitudine
- are o mare varietate de forme: apel, articol, comentariu, comunicat, declaratie etc.
- unele forme se apropie de limbajul colocvial, altele de stiintific
- continutul reflecta realitatea imediata si e completat de mijloace extralingvistice: caricatura, fotografie, schema, table
- functia emotiva 0
- exista clisee

Particularitati lingvistice:
- este stilul cel mai sensibil la inovatie
- respecta, in general, normele limbii literature
- recurge la fig de stil si procedee artistice, constructii retorice, intreruperi
- foloseste frecvent citate din surse directe si verificate
- utilizeaza titluri socante, formulari eliptice care sa starneasca interesul
- este prezenta in proportii diferite tonalitatea polemica

Functiile presei:
1. INFORMATIVA: informatia trebuie sa fie corecta si stimulatoare
2. ANTENA: este menita sa introduca in circuitul comunicarii ceva nou
3. AMPLI: are rolul de a denatura informatia, hiperbolizand unele evenim
4. DE SELECTIE: prin deosebite procedee se obt filtrarea informatiei
5. DE BUSOLA: concentrarea informatieipe anumite coordonate
6. DE MITIZARE: o pers importanta sau un evenim e mitizat

Tropii in limbajul publicistic actual:
Metafora: simpla(un verb) / complexa(substantiv/ sintagma nominala)
Comparatia: canonica(ca/ precum/ asa cum )
Hiperbola: anumite texte(cronica culturala), evidentiaza o calitate/ defect
Personificare: despre institutii, tari- stereotipii artificiale
Epitetul: stereotipie speciala, epitetul se combina cu orice substantiv

STILURILE FUNCTIONALE

STILUL OFICIAL(administrativ)
-realizeaza functia de comunicare in sfera relatiilor oficiale: administrative, diplomatice, justitiare etc

Caracteristici:
Emitatorul este cunoscut, receptorul este necunoscut
Respecta normele limbii literare la fiecare nivel al acesteia
Mesajul este accesibil, clar, concis, coerent si logic
Este lipsit de incarcatura afectiva(functia emotiva este 0)
Este obiectiv si impersonal
Modul de exprimare este formal
Exista termeni de specialitate
Nu exista functie retorica
Sunt prezente forate multe abrevieri
Timpurile verbelor sunt , in gen, prezentul si infinitivul
Se foloseste pers a III-a

Particularitati lingvistice:
1. la nivel lexical are o terminologie specifica: adeverinta, cerere, referat etc.
2. la nivel morfologic sunt prezente:
substantive provenite din infinitive lungi
infinitiv cu valoare de imperativ
viitor cu valoare de imperativ
reflexiv-pasiv
verbele impersonale si verbele folosite personal
expresii verbale impersonale
adverbe si locutiuni adeverbiale de tipul: in mod necesar/obligatoriu
prepozitii si loc prep de tipul: in calitate de, in scopul de, pe baza, in vederea, referitor la, in consens cu
3. la nivel sintactic sunt frecvente: grupurile predicative cu verbele a trebui si a putea, constructiile infinitivale
4. la nivel stilistic se caracterizeaza prin:
prezenta unor clisee(formule de adresare: introdutive/de incheiere)
coordonarea in fraza ca mijloc principal de organizare a continutului
lipsa verbului copulatin(ex. Intrarea oprita)
respectarea unor reguli de prezentare grafica

STILUL STIINTIFIC
-nu exista un limbaj stiintific ci o mare varietate de limbaje stiintifice in functie de diversitatea unor domenii de cercetare stiintifica
Caracteristici:
corectitudine
obiectivitate
accesibilitate
functia emotiva 0
logica
simplitate
cuvintele sunt folosite cu sensul de nominativ
-mesajul vehiculat pune in evidenta o anumita relatie intre emitator si receptor(emitatorul este cunoscut- autor cun un nume deconspirat, receptorul este neprecizat dar format dintr-o categorie de specialisti sau viitori specialisti)

Particularitati lingvistice:
1. la nivel fonetic se observa:
crestere a anumitor foneme- cea mai frecventa este h
fiecare domeniu are o terminologie proprie
termenii lexicali sunt de obicei monosemantici
sunt frecvente neologismele
se folosesc cuv cu pseudosufixe si elem de compunere savanta
termenii lexicali se folosesc in forme apropiate pe plan international
2. la nivel morfologic sunt frecvente:
substantive abstracte provenite din inf lungi sau din adj
inf cu val de imperativ in obs si note
inlocuirea pers I cu pers I pl
3. la nivel sintactic predomina coord
4. la nivel stilistic sunt folosite proc ce au ca scop org discursului stiintific:
coord sub diverse
citatul ca pct de plecare argument sau material demonstrativ
fig de stil si constructii retorice
note, adnotari, obs
succesiunea intrebare-raspuns ca modalitate de constructie a discursului stiintific
Cauta